söndag 7 juli 2013

Första ronden

Jag har nu börjat min placering på internmedicin i fredags, och kommer att gå lite drygt en vecka med dr Mohamed som är endokrinolog. Om jag har förstått det hela rätt så finns det fyra avdelningar (wards) som vardera består av 4 mindre enheter (cubicles) med olika inriktningar. Dock finns ingen fysisk avgränsning mellan de olika enheterna, så avdelningen är en stor öppen sal full av sängar och folk. Kvinnor och män vårdas på olika våningsplan, och det finns två avdelningar för kvinnor och två avdelningar för män.
Varje avdelning har ca 24 sängplatser, och just för dagen var detta tillräckligt på den kvinnliga avdelningen vi rondade, men på den manliga avdelningen möttes vi av patienter på madrasser på golvet långt ut i korridoren utanför avdelningen.
Ytterligare en våning upp i huset finns ytterligare två avdelningar, som är reserverade för privata patienter, som antingen har försäkring eller betalar själva. Där ligger patienterna i dubbelrum, och får alltså betydligt större avskildhet än på de vanliga avdelningarna.
Två gånger i veckan gås ”major round”, vilket verkar innebära att överläkaren går med. Denna min första dag på avdelning är det major round, och dr Mohamed och jag går runt tillsammans med två motsvarande AT-läkare. At-läkarna verkar ha varit de som skött avdelningen sedan föregående major round, och dessutom inte helt till dr Mohameds belåtenhet. Han går hårt åt de stackars AT-läkarna med frågor och ifrågasättanden, men detta verkar vara vad AT-läkarna förväntar sig och stämningen repar sig åter efter ronden.
Patienterna vi träffar idag är mestadels diabetespatienter med olika komplikationer såsom polyneuropati, retinopati, njurskador och en kvinna har relativt nyligen fått amputera en fot. De har dessutom, liksom de svenska diabetespatienterna, ofta samtidig hypertoni och övriga kärlsjukdomar.
Denna första dag är det svårt att få grepp om hur avdelningarna fungerar. I varje avdelningssal rondar ca 5 team av doktorer samtidigt, vilket gör att det är oerhört många läkare i rummet, snudd på lika många som patienterna. Det sker inget anamnestagande eller statusundersökningar vid ronden, men jag antar att AT-läkarna har gjort detta inför ronden. Journalen förs i pappersmappar, men labsvar finns tydligen i datoriserad form. Då det endast finns en dator på avdelningen får dock labsvaren föras över från datorn och in i pappersjournalen.

Förvirringen är stor, men på måndag blir det nya tag!//Ylva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar