torsdag 4 juli 2013

Första dagen med patienter

Idag har vi mött den kliniska verksamheten för första gången. Som en mjukstart var jag Hedvig och Anna som är mina ST-kollegor på plats, placerade på samma ställe idag. Jag skulle egentligen ha varit på intermedicin, men dr Mohamed var inte på plats på sjukhuset idag, och kunde därför inte introducera mig. Hierarkin är väldigt tydlig på sjukhuset!
Detta ledde till att jag, tillsammans med mina kollegor, istället fick sitta med en pediatriker på sickle-cell-mottagning, som man tydligen har varje torsdag. Mina kunskaper om sickle-cellanemi var ganska luddiga och avlägsna i morse, men nu har jag sett flera komplikationer av SCD hos barn, till exempel stroke, caput femoris-nekros, tillväxt- och utvecklingshämning och mjältförstoring.
Förhållandet mellan patient och läkare är annorlunda här, och patientsekretessen är icke-existerande. Patienterna tycks dock inte störda av att doktorn reser sig för att gå och titta på någon patient i ett annat rum eller börjar en diskussion om en icke närvarande patient med en annan doktor, som har lånat en liten hörna av kontoret för sin egen mottagning. Det är mycket folk, både patienter och personal, och människor förefaller mycket tålmodiga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar