onsdag 24 juli 2013

Determined

Determined är ett uttryck som används för att i patientjournalen kommunicera att patienten är HIV-positiv. 8% av befolkningen i Tanzania har en känd HIV-infektion. På infektionsavdelningen, där jag nu befinner mig, kommer man snabbt upp i mängd på HIV/AIDS-patienter med alla de sekundärinfektioner och komplikationer som jag mest läst om, och kanske någon gång sett något enstaka fall av hemma i Sverige. Bara idag har jag sett avancerat Kaposis sarkom, HIV-demens, polyneuropati, pneumocystispneumoni, uttalad bältros, wasting, diarreer och tuberkulos.
Nästan alla patienterna fick sin HIV-diagnos i relativt sent stadium, det finns ett motstånd mot att gå och testa sig, trots att president Kikwete och hans hustru var de första att testa sig på en nyöppnad HIV-klinik för några år sedan. Det finns en strukturerad behandlingsregim, i alla fall på papperet, men följsamheten hos patienterna är inte alltid den bästa. Ibland delar man på medicinerna för att spara pengar, ibland bor man otillgängligt till så att det är svårt att få tag på medicin och ibland vill man bara inte finna sig i ett livslångt behov av daglig medicinering.
Alla patienter vet inte heller att de är HIV-positiva, på grund av att deras anhöriga inte vill att de ska behöva veta det. Dr Tracy, som jag går med idag, tycker att detta är fel gentemot patienten. "The patient has the right to know what he is fighting against", säger hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar