onsdag 19 februari 2014

Livet på landet

Livet på indiska landsbygden går sin gilla gång. Jag och Karin börjar dagen med ett yoga pass och efter en finare indisk frukost tar vi vår lilla skruttbil och drar till sjukhuset. Förmiddagen tillbringade jag idag på avdelning på lunga. Ronden börjar redan kl 06 då 1:a års ST rondar, därefter rondar 2:a års ST, sedan 3:e års och därefter rond med professorerna. Vårt rondsätt i Kungälv med en patient en gång känns långt borta...  Patientklientelet består till stor del av KOL patienter, väldigt mycket TB patienter och maligniteter. Jag får se barrel chest, trumpinnefingrar, lär mig att auskultera fram TB-kaviteter och interstitell lungsjukdom. Idag framkom dock att en patient har legat inne i 2 dagar med grav ketoacidos och hypovolemisk chockbild och man har endast tolkat symtomen som dyspne orsakat av gamla TB-förändringar i lungan. Efter att ha fått en rejäl utskällning med hot om förlängd ST om misstaget upprepades lämnades ST-läkarna åter  ensamma. De fick inte remittera över patienten till medicin där den egentligen hör hemma utan de skulle bevisa att de kan hantera en sådan här situation själva. Det är dock uppenbart att de har svårt att applicera all sin teoretiska kunskap i praktiken och den kliniska handledningen de får är ju uppenbarligen obefintlig. Försökte stötta dem så gott jag kunde innan det var dags att återgå hem. Efter att ha sick-sackat sig hem mellan kossor, hundar, traktorer och diverse dödsföraktande omkörningar är det skönt att landa i vår trädgård omgärdad av sockerrörsplantage och vetefält. Spela lite badminton med sonen, lyssna på Håkan H och njuta av kvällen i detta fantastiska sagoland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar