måndag 14 oktober 2013

Jag gillar att jämföra!

Ett lands välstånd kan mätas på ett flertal olika sätt. BNP är kanske det mått som används oftast men måttet är orättvist och visar inte hela sanningen. Ett bättre sätt är kanske att kolla på andra saker. Nedan finns en tabell med lite olika saker som kan indikera om ett land har välstånd eller ej.
För att få lite perspektiv på siffrorna jämför dem med Sveriges.

Indien
Sverige
Befolkningsmängd
1 220 800 359 (2013)
9 119 423 (2013)
Landyta
2 973 193 km2
410 335 km2
Befolkningstillväxt
1,28%* (2013)
0,18% (2013)
Spädbarnsdödlighet
47,57/1000
2,73/1000
Medellivslängd Total
67,48 år
81,28 år
Medellivslängd M
66,38 år
78,95 år
Medellivslängd K
68,70 år
83,75 år
Könsfördelning
1,12 killar per tjej*
0,98 killar per tjej
Aidsutbredning (Vuxna)
0,3% (2009)
0,1% (2009)
Totalt antal HIV/AIDS
2 400 000 (2009)
8 100 (2009)
Antal döda i AIDS
170 000 (2009)
Mindre än 100 (2009)
Läskunnighet >15 år
62,8%*
99%
Läskunnighet M (från 15 år och uppåt)
75,2 %*
99%
Läskunnighet K (från 15 år och uppåt,2006)
50,8%*
99%
BNP
US$ 4 761,000 miljarder
US$ 399,4 miljarder
BNP/Capita
US$ 3 900
US$ 41,900
BNP Jordbruk
17,4%
1,8%
BNP Industri
26,1%
27,4%
BNP Tjänster
56,5%
70,8%
Inflation
9,30% (2012)
0,9% (2012)
Arbetar inom jordbruk
53%
1,1%
Arbetar med tjänster
28%
70,7% (2008)
Arbetar i industri
19%
28,2%
Industritillväxt
3,1%
1,6% (2012)
Elkonsumtion (kWh)
637 miljarder
127 miljarder (2009)
Export
US$ 298,4 miljarder
US$ 178,5 miljarder (2012)
Import
US$ 500,4 miljarder
US$ 163,6 miljarder (2012)
Telefonlinjer
32,685 miljoner
4,6 miljoner (2011)
Mobiltelefoner
893,82 miljoner
11,194 miljoner (2011)
Internetanvändare
61,338 miljoner
8,398 miljoner (2009)
Järnväg
63 974 km
11 633 km
Huvudvägar (totalt)
4 689 892 km
572 900 km
Flygplatser
346 (93 utan belagd bana)
231 (82 utan belagd bana)
Antal läkare
0,6/1000 invånare
3,58/1000 invånare

Antal sjukhussängar               0,9/ 1000 invånare               2,8/ 1000 invånare
 
 
 
Nu kommer några bilder från stranden som lyckats fånga ögonblicket...Hej så länge...

Fakta i tabellen har hämtats från: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar