söndag 20 oktober 2013

Det gamla sanatoriet

Tuberkulos eller TB är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i värden.
Beräkningar visar att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkelbakterien.
Varje år insjuknar minst 9 miljoner människor i aktiv TB och ca 2 miljoner dör.
Riskfaktorer: undernäring, trångboddhet, hemlöshet, fattigdom, alkoholmissbruk, HIV, rökning och diabetes.


Två dagar på TB-sjukhuset var tillräckligt för att få en bra uppfattning om TB och TB-behandling i Indien.
Där fick vi träffa Dr.Geena och vi blev väl mottagna.
De har 500 sängplatser och ca: 30 läkare som arbetar här.
Dr. Geena berättar att ingen nydiagnostiserad patient med TB läggs in, bara de med biverkningar t.ex. TB i CNS.
Alla TB patienter testas för HIV på sjukhusets välfungerande HIV verksamhet. HIV och AIDS har haft en stor effekt på tuberkulos situationen i världen. TB är den vanligaste dödsorsaken vid en HIV-infektion. Dock enligt Dr.Geena har man sett mycket få fall av TB med samtidigt HIV här.
Däremot förekommer det ofta diabetiker med TB.
Positivt sputum smear räcker för att ställa diagnosen TB. Samma metod används som uppföjlning.
Tuberkulösläkemedel är kostnadsfria för patienter. Inläggning och mat också. Detta gör att patienterna ine vill bli utskrivna då de får bättre (och gratis) mat än i hemma.
Dr.Geena verkade vara glad över DOT (directly observed therapy). Då har man kontroll över patienterna som misstänks inte fullfölja eller sköta TB behandlingen.
Det är optimalt säger hon när patienten sväljer medicinen under överinseende.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar